منطقه جاورسیان از نظر اقتصادی و کشاورزی

Posted by:admin1 in Photography

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: منطقه جاورسیان از نظر اقتصادی و کشاورزی منطقه بسیار مستعد و با ظرفیتی است