آغاز ورزش صبحگاهی در شهر جاورسیان

Posted by:admin1 in Ecommerce Solutions

به گزارش نسیم خنداب: صبح امروز ورزش صبحگاهی توسط کمیته ورزش  شهرستان خنداب باهمکاری هیئت همگانی شهرستان  وبخش قره چای شهرجاورسیان ، هیئت روستایی و عشایری  و اعضای شورای شهر جاورسیان  راس ساعت۶:۳۰ صبح در میدان امام حسین(ع) شهرجاورسیان با حضور پرشور ۳۰ نفر از ورزشکاران شهر جاورسیان بمناسبت روز نوجوانان و بسیج دانش اموزی افتتاح وکلید خورد